• Kies één of meerdere producten
  • Wij zorgen ervoor dat jouw gift bij de meest kwetsbare kinderen terechtkomt
  • Je krijgt een gepersonaliseerd certificaat dat je kan schenken aan vrienden of familie
Water en Hygiëne

Water en Hygiëne

Water is leven! Toch sterven elke dag nog 5000 kinderen door oorzaken die rechtstreeks verbonden zijn met een tekort aan zuiver water en slechte hygiënische omstandigheden. UNICEF voorziet in zijn programma’s een groot deel voor de bouw van waterputten, de installatie van waterpompen en latrines, en voor vormingen rond hygiëne voor gemeenschappen. UNICEF is ervan overtuigd dat een universele toegang tot zuiver water mogelijk is.