Categorie

Gezondheid

De gezondheid van kinderen en vrouwen vertegenwoordigen meer dan 50% van het budget van UNICEF. Gezondheid is inderdaad het begin van elke vorm van ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Personen die in goede gezondheid verkeren en die over de nodige kennis beschikken om ziektes te voorkomen zijn hierdoor veel productiever, zowel voor zichzelf als in hun gemeenschap. Een enorme uitdaging voor UNICEF en zijn partners.